ارزیابی سختی برای برنامه های کاربری

0
1381
برنامه های کاربری
برنامه های کاربری

ارزیابی سختی برای برنامه های کاربری

طراحی وب سایت در اصفهان

برنامه های کاربری، از ارزیابی دشواری برای برنامه های کاربری استفاده نمود : اختصاص دادن منابع به رفع جدی ترین مشکلات و همچنین فراهم نمودن تخمین دقیقی از نیاز به تلاش های کاربری اضافی. اگر نرخ سختی نشان دهد که مشکلات عمیق کاربری ای در یک میانجی وجود دارد، احتمالا رها کردن آن با مشکلاتش، به صلاح نیست. اما ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که یک سیستم را با وجود مشکلات کاربری فراوانش رها کند، اگر مشخص شود که آنها همه ماهیتا ظاهری هستند.

از رتبه بندی دشواری برای این اهداف استفاده نمود : اختصاص دادن منابع به رفع جدی ترین مشکلات و همچنین فراهم نمودن تخمین دقیقی از نیاز به تلاش های کاربری اضافی. اگر نرخ سختی نشان دهد که مشکلات عمیق کاربری ای در یک میانجی وجود دارد، احتمالا رها کردن آن با مشکلاتش، به صلاح نیست. اما ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که یک سیستم را با وجود مشکلات کاربری فراوانش رها کند، اگر مشخص شود که آنها همه ماهیتا ظاهری هستند.
شدت سختی یک مشکل کاربری، ترکیبی است از این سه فاکتور :

  • دفعات تکرار مشکل : آیا معمول است یا به ندرت رخ می دهد ؟
  • تاثیر مشکل، درصورتی که رخ دهد : آیا کنار آمدن با آن برای کاربر آسان است یا سخت ؟
  • پایداری مشکل : آیا این، یک مشکل یکباره است که وقتی کاربران دفعه اول از آن اطلاع پیدا کنند، می توانند با آن کنار بیایند و یا به تناوب با این مشکل درگیر خواهند بود ؟

البته، در نهایت چون مشکلات کاربری خاصی می توانند تاثیر بازدارنده ای داشته باشند بر شهرت یک محصول، شخص نیاز دارد که در مورد مشکل، اثر بازار را هم ارزیابی کند، حتی اگر کنار آمدن با این مشکلات “به طور واقعی” بسیار آسان باشد. گرچه دشواری، عناصر مختلفی دارد، اما برای تسهیل تصمیم گیری و اولویت بندی، معمول است که تمام جنبه های سختی را در یک نرخ سختی واحد تحت عنوان ارزیابی نهایی از هر مشکل کارآیی، ترکیب کنیم.
مقیاس رتبه بندی 0 تا 4 زیر می تواند برای درجه بندی سختی مشکلات کاربری استفاده شود:
0 = اصلا موافق نیستم که این یک مشکل کاربری است.
1= فقط یک مشکل ظاهری است : تا زمانی که وقتی زمان اضافی در پروژه طراحی سایت پیدا شود، نیازی به رفع آن نیست.
2= مشکل کاربری کوچک در طراحی وب سایت : رفع این مشکل باید اولویت کمی داشته باشد.
3=مشکل کاربری اصلی در طراحی وب: مهم است که رفع شود بنابراین باید اولویت زیادی به آن داده شود.
4= فاجعه کاربری در طراحی وبسایت : رفع مشکل، قبل از خروج محصول الزامی است.
 

درجه بندی های سختی در ارزیابی غیرمستدل

طراحی سایت,وقتی که اغلب ارزیاب ها در وب سایت ها و چه در زمان طراحی سایت و چه بعد از طراحی سایت بر پیدا کردن مشکلات کاربری تازه تمرکز دارند، به دست آوردن تخمین های سختی، از ارزیاب ها در طول یک ارزیابی غیرمستدل دشوار است. همچنین هر ارزیاب، فقط تعداد کمی از مشکلات کاربری را پیدا می کند و درنتیجه مجموعه ای از نرخ های سختی که از هر مشکلی توسط آن ارزیاب به دست می آید کامل نخواهد بود. در عوض، نرخ های سختی می تواند با ارسال پرسشنامه ها به ارزیاب ها بعد از جلسات ارزیابی اصلی، فهرست بندی مجموعه کاملی از مشکلات کاربری که پیدا شده اند و درخواست از ارزیاب ها برای رتبه بندی سختی هر مشکل، به دست بیاید. از آن جایی که هر ارزیاب یک زیر مجموعه ای از مشکلات موجود در لیست را شناسایی کرده است، نیاز است تا مشکل احتمالا با استفاده از رونوشت های صفحه نمایش به عنوان یک تصویر عمیقا شرح داده شود. این شرح می تواند با ناظر ارزیابی هم ترکیب شود، که از جمع بندی نظراتی به دست آمده است که ارزیاب هایی که هر مشکل را پیدا کرده اند، عنوان کرده اند. ( یا اگر گزارش های ارزیابی مکتوب مورد استفاده قرار بگیرند، می تواند از شرح هایی که در گزارشات وجود دارد هم نشات بگیرد.) این شرح ها به ارزیاب ها اجازه می دهند که مشکلات گوناگون را به اسانی هرچه تمام تر ارزیابی کنند حتی اگر این مشکلات را در ارزیابی خودشان پیدا نکرده باشند. معمولا، ارزیاب ها حدود 30 دقیقه از زمان را برای ابه دست آوردن نرخ های سختی، اختصاص می دهند. نکته مهمی که باید یادآوری کنیم این است که هر ارزیاب باید نرخ های سختی را خودش شخصا و به طور مستقل از دیگر ارزیاب ها فراهم کند.
ارزیاب ها اغلب تا زمانی که میزان سختی مشکلات کاربری متنوع را بررسی می کنند، به سیستم واقعی دسترسی نخواهند داشت. این امکان وجود دارد که ارزیاب ها بتوانند از طریق بازبینی بخش های مختلف تعامل در حال اجرا، درک بهتری داشته باشند، در مقایسه با تکیه بر حافظه شان و یا توضیحاتی که از مشکلات می نویسند. البته، بی شک درصورتی که به ارزیاب ها این امکان داده شود که در ادامه با سیستم تعامل داشته باشند، سرعت ارزیاب ها در رسیدن به درجه بندی میزان سختی کمتر خواهند بود. همچنین، مشکلات برنامه ریزی، گاهی فراهم کردن دسترسی هر فرد به اتصال کامپیوتری در زمان های مشخص را دشوار می کند مخصوصا  اگر منابع کامپیوتری مشخصی برای اجرای یک سیستم آزمایشی اولیه  نیاز باشد یا توزیع نرم افزاری بنا به ملاحظات رازداری، محدود باشد.
تجربه من نشان می دهد که بسیاری از رتبه بندی های سختی از یک ارزیاب واحد، بسیار غیرقابل اعتماد هستند. همان طور که از بیشتر ارزیاب ها درخواست می شود که میزان سختی مشکلات کاربری را قضاوت کنند، کیفیت رتبه بندی سختی متوسط، به سرعت افزایش پیدا می کند و استفاده از میانگین مجموعه ای از نرخ های سه نفر از ارزیاب ها، برای بسیاری از اهداف عملیاتی، رضایت بخش است.

ارزیابی سختی برای برنامه های کاربری

منبع:گلدوب