دامین یا دامنه چیست؟

0
1584
طراحی سایت اصفهان
طراحی سایت اصفهان
دامین یا دامنه چیست؟

دامنه یا دامین در حقيقت نام وب سايت شما است كه از دو قسمت نام و پسوند تشكيل شده و پسوندهاي بين الملي رايج عبارتند از .com ،.net و .org كه بین کشورهای مختلف مشترک مي باشند ولی به ترتیب معرف سايتهاي تجاري (Commercial) ، شبكه (Network) و سازماني (Organization) مي باشند. دامنه های فوق براي مدت يك تا ده سال قابل ثبت یا تمدید می باشند. اما دامن هایی نیز جهت هر کدام از کشورها در نظر گرفته شده که البته ثبت آن شامل قانون تابعبت نمی باشد مانند دامنه ir. برای ایران یا tw. برای تایوان و uk. برای انگلیس. پس از انتخاب پسوند، نام دامنه مهمترين قسمت آدرس يك سايت است که حداقل 3 و حداکثر میتواند 64 حرف یا عدد حتی باخط تيره ولی بدون فاصله تشكيل شده باشد.