می خواهید یک برنامه نویس وب سایت شوید؟

0
1219

می خواهید یک برنامه نویس وب سایت شوید؟

برنامه نویس وب سایت :

با تغییر روز افزون تکنولوژی و حقوق های نجومی موجود، شغل برنامه نویسی وب سایت می تواند بسیار عالی باشد. چگونه؟ خوب، بستگی دارد.

در حالی که حدود 2/18 برنامه نویس نرم افزار در سراسر جهان وجود دارد، اما بر اساس داده های آنالیزی یک نرم افزار و یک اپلیکیشن به نام Appdynamics، همه برنامه نویسان در یک سطح آموزش ندیده اند و در یک سطح نمی باشند.

برنامه نویسان در زبان برنامه نویسی که استفاده می کنند، متفاوت می باشند، مانند Ruby، Python و دستمزد های متوسطی را نیز دریافت می کنند؛ این در حالی است که برنامه نویسان ماهر در C# و Php کمترین میزان حقوق را دارند، یعنی کمتر از 000/90 دلار که هنوز هم دو برابر حقوق متوسط 888/44 دلار می باشد. اگر ایده ای درباره اینکه از چه زبانی برای برنامه نویسی استفاده کنید ندارید، نگران نباشید، اینفوگرافیک هایی که در ادامه وجود دارد می تواند بسیار به شما کمک کنند.

البته گذشته از نوع زبان برنامه نویسی، مکانی که یک برنامه نویس وب سایت قرار گرفته است نیز می تواند تمایز و تفاوتی با دیگر برنامه نویسان محسوب شود. San Jose، Calif وSan Francisco لیستی از شهرهایی برای شغل های مرتبط با تکنولوژی مهیا کردند، مکان های غیر قابل انتظاری مانند Madison  و Wisc نیز در این لیست وجود داشت.

وب سایت,زمانی که به برنامه نویسی وب سایت فکر می کنید، شما یا می خواهید خود تلاش کرده و یک برنامه نویسی وب سایت شوید و یا به دنبال شخصی هستید که این برنامه نویسی وب سایت را برای شما انجام دهد، از این رو باید بدانید که این اشخاص در کجا قرار دارند و حقوق درخواستی شان چیست. به اینفوگرافیک هایی از Appdynamics که در ادامه وجود دارد، توجه کنید.

منبع : گلدوب