عملکرد های معتبر کاربران در تست کاربری

طراحی سایت در اصفهان

طراحی سایت در اصفهان

طراحی سایت در اصفهان . تست تجربه کاربری به این ترتیب می باشد که افرادی را که در یک اتاق که توسط مجریان تست و دوربین هایی نظارت می شوند، قرار دهید. اغلب، در این اتاق ها آینه هایی روی دیوار نصب می شود. در این شرایط، چگونه افراد عملکردهایی را در وب سایت انجام می دهند؟
در حقیقت، تجربه نشان داده است که نتایج ارزشمندی از شرکت کنندگانی که از وب سایت ها و یا دیگر رابط های کاربری در طول تست ها استفاده می کنند، به دست می آید. چرا؟
دو دلیل اصلی وجود دارد: قدرت جذب شدن کاربران به وب سایت ها و تمایل انسان ها به باور کردن موارد غیر واقعی.

قدرت جذب شدن کاربران به وب سایت ها

زمانی که از شرکت کنندگان موجود در مطالعات خود می خواهیم  تا عملکردهایی را انجام دهند، آن ها برای استفاده از رابط های کاربری در این محیط های آزمایشگاهی که از هر گونه حواس پرتی به دور می باشد، مشتاق می شوند. کاربران در این شرایط می دانند که دوربین هایی وجود دارد. ممکن است وجود این آینه ها در اتاق بتواند تنها بخش کوچکی از نظارت کننده ها را از دید آن ها مخفی سازد، اما در هر صورت آن ها بر خلاف شرایط عادی، تمام تمرکز خود را روی صفحه نمایش معطوف می کنند.
این تمایل درونی و پایه هر انسانی است که می خواهد در هر تستی عالی عمل کند. ما می توانیم این گونه بگوییم که: “ما شما را تست نمی کنیم، ما می خواهیم سیستم ها را تست نماییم”. اما باز هم با این وجود آن ها احساس می کنند که در حال آزمایش می باشند و می خواهند بسیار موفق عمل کنند. آن ها نمی خواهند در تعامل با این کامپیوتر ها با شکست مواجه شوند.
از جایی که آن ها می خواهند موفق شوند، کاربران تمام شش دانگ حواس خود را روی اتفاقاتی که در صفحه نمایش می افتد، منعکس می کنند و توجه ای که در این محیط آزمایشگاهی چه اتفاقاتی می افتد، ندارد. البته این تمرکز می تواند به راحتی مورد اخلال قرار گیرد، به این دلیل است که یک قانون اصلی در اجرای تست تجربه های کاربری وجود دارد که نظارت کنندگان و مجریان اگر در اتاق مشترک با شرکت کنندگان حضور دارند، باید بسیار ساکت باشند. من بارها در این گونه تست ها متوجه شدم که صدای حرکت و ضبط دوربین ها می تواند حواس آن ها را پرت نماید، از این رو بهتر است از این گونه حواس پرتی ها در لابراتوار اجتناب نماییم. اگر صدای دوربین و یا به طور کلی حواس پرتی هایی وجود نداشته باشد و مجریان و نظارت کننده های تست در پشت آینه ها و یا پشت سر کاربران و یا شرکت کنندگان قرار داشته باشند، مطمئنا آن ها روی عملکردهای خود در وب سایت متمرکز می شوند.
یکی از موارد منفی تمایل انسان به متمرکز شدن بسیار بالا روی این چنین عملکردها در این شرایط این می باشد که آن ها گاهی اوقات در شرایط آزمایشگاهی نسبت به خانه یا محل کار اصلی شان، بیشتر و سخت تر فعالیت می کنند.
 

تمایل انسان ها به باور کردن موارد غیر واقعی

در تست تجربه کاربری، ما افرادی را از محل کار و یا خانه های شان دعوت می نماییم تا در این لابراتور حضور یابند و از آن ها می خواهیم تا وانمود کنند که تجارت و یا عملکردهایی را با طراحی سایت ما انجام می دهند. آشکار است که این موضوع یک سناریو بدلی و تصنعی می باشد.
اگر بخواهیم به کاربرد و نتایج موثری در این وب سایت ها دست یابیم، دلایل بسیار خوبی وجود دارد که باید مطالعات میدانی را اجرا نماییم و رفتار شرکت کنندگان را در محیط های واقعی که حضور دارند، بسنجیم. متاسفانه، مطالعات میدانی بسیار گران تر از مطالعات آزمایشگاهی می باشند و رسیدن به نتایج دلخواه در برخی محیط ها امکان پذیر نمی باشد. در طول پروسه طراحی، خیلی از جلسات تست کاربردی بودن وب سایت می تواند تنها شامل تست تجربه کاربری شود: ما در این زمینه می توانیم موفق شویم که شرکت کنندگان را وادار کنیم که وانمود کنند که در خانه خود قرار دارند.
تمایل به موارد غیر واقعی یکی از امیال های درونی است که در انسان ها ریشه دوانده است و شاید این موضوع به سالیان دور در تاریخ زندگی انسان ها باز گردد، زمانی که انسان ها آتش در کنار چادر ها روشن می کردند و دور آن می نشستند و داستان هایی را تعریف می کردند. در دنیای مدرن امروزی، نمایش های تلویزیونی مانند Star Trek  می تواند نشانه دیگر از تمایل انسان ها به موارد غیر واقعی باشد. بیایید به موارد غیر واقعی در این نمایش تلویزیونی بپردازیم:

  • شما انسان هایی را نگاه نمی کنید، شما تنها به تصاویری از آن ها که روی صفحه نمایش تلویزیون تان نقش بسته اند، می نگرید.
  • شما به اشخاص واقعی نیز نگاه نمی کنید، شما به تصاویری از بازیگران می نگرید که می خواهند شخصیت هایی را بازی نمایند مانند Spock و Captain Picard که اصلا این شخصیت ها وجود ندارند.
  • شما به تصاویری از بازیگران در حین بازی کردن در محیط های واقعی مانند حرکت با سرعت نور و یا در آسمان و غیره نمی نگرید، همه این محیط ها شبیه سازی شده می باشد.

 
شما تمامی این حقیقت ها را می دانید ولی باز هم زمانی که این نمایش تلویزیونی پخش می شود، برای تماشای آن انگیزه و شوق دارید.
به طور مشابه، در مطاالعات تست کاربردی بودن طراحی سایت، شرکت کنندگان به راحتی وانمود می کنند که سناریو  واقعی می باشد و واقعا می خواهند از طراحی سایت استفاده نمایند و با آن تعامل برقرار کنند. برای این که این امر اتفاق بی افتد، شما نیاز دارید تا عملکردهای واقعی را در تست داشته باشید و کاربرانی را به نمایندگی از تمامی مردم برگزینید که می توانند چنین عملکردهایی را نیز در دنیای واقعی اجرا نمایند. با در نظر گرفتن هر دوی این شرایط، شرکت کنندگان بیشتر تمایل دارند تا موارد غیر واقعی را باور کنند و به راحتی می خواهند عملکردهای موجود را انجام دهند.
این تمایل کاربران و یا شرکت کنندگان به باور کردن موارد غیر واقعی زمانی که در تست های نمونه سازی کاغذی قرار می گیرند، تشدید می یابد، زیرا  به طور واقعی می توانند ورقه های کاغذی را لمس نمایند و ببینند. هم چنان که می خواهید مدل های از طراحی وب سایت تان را روی این کاغذ ها رسم نمایید، سعی دارید تا کاربران و شرکت کنندگان را وادار نمایید که وانمود کنند که با یک سیستم واقعی به جایی این کاغذ ها رو به رو می باشند.
در حقیقت، گاهی اوقات کاربران زیاد در این تمایل خود غرق می شوند و سعی دارند تا اجرای عملکرد سایر کاربران را در دنیای واقعی تقلید کرده و نقش بازی کنند. شما باید در این مرحله جلو آن ها را بلافاصله بگیرید. به محض اینکه متوجه می شوید که افرادی همان گونه که کاربران دیگر در دنیای واقعی عمل می کنند، سعی دارند فکر کنند، باید جلوی شان را بگیرید. شما باید به آن ها توضیح دهید که به اندازه کافی افراد دیگری را مورد تست و بررسی قرار داده اید و حالا می خواهید آن ها را مورد آزمایش قرار دهید و باید به آن ها اطمینان دهید که رفتارهای منحصر به فرد آن ها برای پروژه شما بسیار اهمیت دارد. شما به راحتی می توانید به شرکت کنندگان بگویید که “خودتان باشید” و یا “شما مطمئنا می دانید که می خواهید چه کاری انجام دهید” و سپس از آن ها بخواهید تا از موقعیت شغلی خود به عنوان سناریو اصلی در تست استفاده نمایند و در این مسیر پیش روند.
 
چه زمانی قدرت جذب کاربران به وب سایت و یا تمایل انسان ها به باور کردن موارد غیر واقعی در تست تجربه کاربری با شکست مواجه می شود
تست تجربه کاربری در بیشتر مواقع با موفقیت رو به رو می شود، اما استثناهایی وجود دارد. به طور مثال، برخی از شرکت کنندگان تست بسیار تنبل هستند و به سختی به وب سایت هایی جذب می شوند و یا به سختی تمایل دارند موارد غیر واقعی را در عملکردهای کنونی وب سایت باور نمایند. برای مثال، اگر از این کاربران بخواهید تا محصولی را انتخاب نمایند تا مشکل موجود را حل کنند، آن ها به اولین محصولی که برخورد می نمایند، توجه خود را متمرکز می سازند، حتی اگر این محصولات اصلا متناسب نباشند و نتوانند مشکل موجود را رفع کنند.
در شرایط بسیار محدودی، این عدم واقع گرایی در تست تجربه کاربری به اندازه ای جدی می باشد که باید به راحتی عذر این شرکت کنندگان را بخواهید و آن ها را کنار بگذارید و اصلا از داده های که از آن ها به دست آوردید، نباید استفاده نمایید. اگر کاربران از تمایل خود برای بارور کردن موارد غیر واقعی استفاده نکنند، نمی توانید به پاسخ ها و داده هایی که آن ها ارائه می دارند، اعتماد داشته باشید.
شما باید در محیط لابراتور به گونه ای عمل کنید که این تمایلات را در کاربران و شرکت کنندگان خود بیدار نمایید.
یکی از ساده ترین و معمول ترین روش ها این می باشد که از کاربران سایت بخواهیم که بگویند آیا این شرایط تست همانند محل کار و یا منزل خود، زمانی که با این وب سایت ها در تعامل هستند، می باشد یا خیر. این یادآوری کوچک به اندازه کافی می تواند آن ها را جذب کند و در مسیر اصلی قرار دهد. به عنوان مثال:

  • زمانی که کاربران برای حل کردن مشکل خود به اطلاعاتی می رسند، از آن ها بپرسید که آیا اطلاعات کافی را در اختیار دارند تا تصمیماتی را حاصل نمایند.
  • اگر کاربران در مرحلی از خرید توقف کردند و می خواهند اولین مورد را که دیدند خریداری نمایند، حتی بدون اینکه به مشاهده دیگر موارد بپردازند، باید از آن ها بپرسید که آیا از انتخاب خود مطمئن می باشند که بهترین گزینه موجود در این وب سایت است.

می توانید از یک رئیس و یا مدیر خیالی برای کاربران و شرکت کنندگان سایت کمک بگیرید تا تمایل باور کردن موارد غیر واقعی را در این افراد بیدار نمایید. من در تست های خود در استفاده از این مورد بسیار موفق شده ام: از کاربران خود می خواستم برای رئیس خود 5 نقطه عطف محصولاتی که انتخاب کرده اند را بنویسند و به مزیت ها و معایب این امر توجه داشته باشند.
هم چنین شما می توانید از محدودیت هایی نیز به کار بگیرید تا راحت کاربران را با عملکردهای موجود جذب نمایید. برای مثال، ما یک بار یک وب سایت تجارت الکترونیک را تست نمودیم که محصولاتی را به فروش می رساند. در تست PILOT، از شرکت کنندگان خواسته شد که فرض کنند باید فرد دیگری را در این محیط کاری اضافه نمایند. این شرکت کنندگان نیز به این فکر افتادند که باید به خرید میز و صندلی و غیره بپردازند. با با یک تغییر کوچک در این پروسه توانستیم به نتایج بهتری برسیم. ما به آن ها گفتیم که فرض کنند که برای خرید کردن از این وب سایت بودجه محدودی دارند و باید به رئیس شان جواب پس بدهند. به این ترتیب بود که آن ها تک تک محصولات در این وب سایت را می سنجیدند و مناسب ترین گزینه را با حداقل ترین قیمت انتخاب می کردند.
علی رغم ماهیت غیر طبیعی تست تجربه کاربری، ما رفتارهای طبیعی را از شرکت کنندگان نظاره گر بودیم که واقعا نشان دهنده رفتارهای اصلی کاربران در محیط های واقعی بود. این که فرض کنیم از مورادی استفاده می نماییم و یا در محیط های قرار داریم، به طور قطع تجربه واقعی برای ما می شود که می تواند بسیار نتیجه بخش نیز باشد.

طراحی سایت در اصفهان

طراحی سایت ارزان در اصفهان
طراحی سایت ارزان
طراحی سایت در اصفهان
طراحی سایت پوشش
اصفهان سایت

عملکرد های معتبر کاربران در تست کاربری